Marek Wilczyński – artist, born in 1953; in 1980 graduated with honors from the State University of Fine Arts, Faculty of Painting, Graphic Art and Sculpture in Poznań/Poland. Since, three times granted with a scholarship of the Polish Ministry of Culture and Arts for outstanding artistic achievements.

He took part in prestigious exhibitions (including the Zachęta Gallery in Warsaw) as well as in international and national arts contests. One of his prominent achievements was the main award in the contest by the Organization of United Nations for a First Day Circulation Envelope.

He cultivates painting, drawing and sculpture. Since 1985, he has dealt with designing and production of unique artistic jewelry and creating artistic accessories for interior design. He runs his own Atelier of Arts & Jewelry “MW”, which specializes in a wide range of golden and silver jewelry for ladies and gentlemen.

The range includes also sculptures made in silver as occasional statuettes, exclusive gadgets with a firm logo, medals, badges, rings, cigarette cases, pendants, chess sets, as well as other artistic forms according to individual customers’ wishes. Such smallaer sculptures and chess sets have been custom-made to orders of the Polish Government, Ministry of Post for the 1993 World Philatelic Exhibition, President of General Motors for the automotive fair Auto Premiere 2003, as well as for outstanding journalists and other celebrities in Poland and abroad. Another work of the atelier are all the prestigious statuettes granted by Poland’s most important economic monthly Manager Magazine.
ARTYSTA PLASTYK - Marek Wilczyński rocznik 1953. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. W 1980r. ukończył studia z wyróżnieniem. W następnych latach za działalność twórczą był trzykrotnie uhonorowany Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Brał udział w prestiżowych wystawach (m.in. Galeria „ZACHĘTA” w Warszawie) i konkursach krajowych i zagranicznych.Jedno z jego większych osiągnięć to zdobycie pierwszej nagrody w konkursie ONZ za projekt "Koperty Pierwszego Dnia Obiegu".

Uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę. Od 1985r. zajmuje się projektowaniem i wyrobem biżuterii unikatowej oraz tworzeniem przedmiotów artystycznych wyposażenia wnętrz. Prowadzi autorską PRACOWNIĘ BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ "MW". Pracownia wykonuje szeroki asortyment biżuterii srebrnej i złotej (1000 wzorów)damskiej i męskiej.

Oferuje także wykonane w srebrze rzeźby - statuetki okolicznościowe, ekskluzywne gadżety dla firm z zastosowaniem ich logo, medale, odznaki, pierścienie, papierośnice, breloki, szachy i inne formy artystyczne na indywidualne życzenie klienta. Małe formy rzeźbiarskie i szachy wykonał m.in. dla przedstawicieli Rządu Polskiego, Ministerstwa Poczty Polskiej na Światową Wystawę Filatelistyczną w 1993, dla prezesa General Motors, na targi motoryzacji "AUTO PREMIERA 2003" jak również dla wyróżniających się dziennikarzy i innych osobistości w kraju i zagranicą. Wykonuje wszystkie prestiżowe statuetki przyznawane przez największy gospodarczy miesięcznik “Manager Magazin”.